Ανακαίνιση Καταστήματος Bill Cost στην Ερμού

Ανακατασκευή συνολικά του καταστήματος, δημιουργία ψευδοροφών και φωτιστικών εγκαταστάσεων, ώστε να ανανεωθεί η εικόνα του εμπορικού καταστήματος αλλά και να προβληθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα είδη ένδυσης της εταιρίας.

Κοινοποιήστε