Κατασκευή Χωρισμάτων Αλουμινίου σε γραφεία Ideal Standard

Δημιουργία γραφείων, meeting rooms και αίθουσα υποδοχής με χωρίσματα αλουμινίου για την εταιρία Ideal Standard, με έμφαση στον corporate χαρακτήρα του χώρου αλλά και την άνεση εργαζομένων και πελατών.

Κοινοποιήστε